Glasbeni center Zvočna zgodba

Glasba je dar, ki bogati naše življenje

Glasbeni center Zvočna zgodba

Vegova 6a
SI-1000 Ljubljana

Pogosta vprašanja

Ali vaša glasbena šola izdaja javnoveljavna spričevala?
Tako je. Tistim učencem, ki so vpisani v program Glasba in redno obiskujejo pouk, ob koncu šolskega leta izdamo javnoveljavno spričevalo.
Kdaj se začnejo vpisi za novo šolsko leto?
Na program Glasba vpisujemo od 1. junija, na ljubiteljski pa že v maju.
Je možen vpis na vašo glasbeno šolo med letom?
Načeloma ne. Je pa izjemoma možno, če imamo prosto mesto.
Ali se nadomeščajo tudi ure skupinskega pouka?
Drži. Tudi skupinske ure nadomestimo ali poskrbimo za nadomestnega učitelja. Praviloma starši sporočajo odsotnost svojega otroka tudi učitelju skupinskega pouka.
Ali je potrebno javiti odsotnost otroka učitelju inštrumenta?
Odsotnost od pouka se javlja sproti, najkasneje do 8.00 zjutraj na dan, ko je individualni pouk. V tem primeru za individualni pouk zagotovimo nadomestno uro.
Ali glasbena šola GCZZ izposoja inštrumente?
Pri nas si je možno izposoditi violino (¼ in ½).
Ali je možen izpis med letom?
Izpis med letom je možen samo v posebnih primerih v dogovoru s starši oziroma z odraslimi učenci.

Naši programi

Program obiskujejo otroci od tretjega do šestega leta starosti. Program za predšolske otroke omogoča intenziven in sistematičen razvoj glasbenih sposobnosti in osvajanje osnovnih glasbenih znanj. Naši najmlajši učenci pridobivajo trdne temelje za kasnejše glasbeno izobraževanje, si razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti v širšem smislu.

Tedenska učna ura traja 45 do 60 minut (odvisno od velikosti skupine). Sestavljena je iz različnih dejavnosti, ki vzpodbujajo otrokov razvoj tako na melodičnem, ritmičnem in harmonskem področju. Posebej smo pozorni tudi na sistematično razvijanje motorike, ki je potrebna za morebitno kasnejše učenje inštrumenta. Osrednja dejavnost vsakokratnega srečanja pa je petje, ki vsakemu otroku omogoča njemu lasten način izražanja in podoživljanja glasbe.

Primerna velikost skupine omogoča individualno spremljanje in delo s posameznim učencem, a hkrati omogoča vsakemu otroku varno zavetje.

Program je namenjen otrokom po vstopu v šolo. Sestavljen je iz individualnega inštrumentalnega pouka (2×30 minut na teden) in skupinskega pouka nauka o glasbi ali solfeggia (1×45 ali 60 minut-odvisno od velikosti skupine). Oba predmeta se med seboj povezujeta in dopolnjujeta.

Pri inštrumentalnem pouku poleg igranja po notnem zapisu sistematično razvijamo tudi igranje po posluhu, ustvarjanje lastnih melodij sprva v sodelovanju z učiteljem (vprašanje-odgovor), kasneje pa na harmonski shemi, igranje na prvi pogled (a vista branje), igranje na pamet in igranje v različnih inštrumentalnih sestavih (komorno igranje in igranje v komornem orkestru naše glasbene šole).

Otroci lahko v našem glasbenem centru izbirajo med naslednjimi instrumenti: violina, violončelo, klavir, kjunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon in rog.

Izvajamo javno veljavni program Glasba in izdajamo javno veljavna spričevala.

Program za odrasle je namenjen vsem, ki si želijo odkriti in razviti glasbene sposobnosti v zrelejših letih, pa tudi tistim, ki so že obiskovali glasbeno izobraževanje kot osnovnošolci ali srednješolci in bi radi obnovili ter obogatili svoje znanje.

Pouk prilagajamo posameznikom glede na predznanje in želje udeležencev.

Učne ure so največkrat individualne, lahko pa oblikujemo tudi komorne skupine.

Poslanstvo

Učitelji glasbenega centra Zvočna zgodba želimo svoje znanje in veselje do glasbe prenesti otrokom, mladostnikom in odraslim. Naše učne ure oblikujemo tako, da učenci pri skupinskem pouku in pri individualnih urah inštrumenta v sproščenem vzdušju osvajajo glasbene zakonitosti in različne veščine, ki so potrebne za glasbeni razvoj.

Vsem našim učencem omogočamo nastopanje, ki je del učnega procesa. Organiziramo poletne glasbene dneve, kjer se učenci družijo tudi v poletnem času, utrjujejo že pridobljeno znanje in skupaj igrajo v komornih skupinah ter seveda pojejo. Zavedamo se, da je glas prvo izrazno sredstvo vsakega posameznika.

Želimo si, da bi vsi učenci ob našem skrbnem vodenju in podpori našli svojo “zvočno zgodbo” ter jo z veseljem delili z drugimi.

Naši programi

Program obiskujejo otroci od tretjega do šestega leta starosti. Program za predšolske otroke omogoča intenziven in sistematičen razvoj glasbenih sposobnosti in osvajanje osnovnih glasbenih znanj. Naši najmlajši učenci pridobivajo trdne temelje za kasnejše glasbeno izobraževanje, si razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti v širšem smislu.

Tedenska učna ura traja 45 do 60 minut (odvisno od velikosti skupine). Sestavljena je iz različnih dejavnosti, ki vzpodbujajo otrokov razvoj tako na melodičnem, ritmičnem in harmonskem področju. Posebej smo pozorni tudi na sistematično razvijanje motorike, ki je potrebna za morebitno kasnejše učenje inštrumenta. Osrednja dejavnost vsakokratnega srečanja pa je petje, ki vsakemu otroku omogoča njemu lasten način izražanja in podoživljanja glasbe.

Primerna velikost skupine omogoča individualno spremljanje in delo s posameznim učencem, a hkrati omogoča vsakemu otroku varno zavetje.

Program je namenjen otrokom po vstopu v šolo. Sestavljen je iz individualnega inštrumentalnega pouka (2×30 minut na teden) in skupinskega pouka nauka o glasbi ali solfeggia (1×45 ali 60 minut-odvisno od velikosti skupine). Oba predmeta se med seboj povezujeta in dopolnjujeta.

Pri inštrumentalnem pouku poleg igranja po notnem zapisu sistematično razvijamo tudi igranje po posluhu, ustvarjanje lastnih melodij sprva v sodelovanju z učiteljem (vprašanje-odgovor), kasneje pa na harmonski shemi, igranje na prvi pogled (a vista branje), igranje na pamet in igranje v različnih inštrumentalnih sestavih (komorno igranje in igranje v komornem orkestru naše glasbene šole).

Otroci lahko v našem glasbenem centru izbirajo med naslednjimi instrumenti: violina, violončelo, klavir, kjunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon in rog.

Izvajamo javno veljavni program Glasba in izdajamo javno veljavna spričevala.

Program za odrasle je namenjen vsem, ki si želijo odkriti in razviti glasbene sposobnosti v zrelejših letih, pa tudi tistim, ki so že obiskovali glasbeno izobraževanje kot osnovnošolci ali srednješolci in bi radi obnovili ter obogatili svoje znanje.

Pouk prilagajamo posameznikom glede na predznanje in želje udeležencev.

Učne ure so največkrat individualne, lahko pa oblikujemo tudi komorne skupine.

Poslanstvo

Učitelji glasbenega centra Zvočna zgodba želimo svoje znanje in veselje do glasbe prenesti otrokom, mladostnikom in odraslim. Naše učne ure oblikujemo tako, da učenci pri skupinskem pouku in pri individualnih urah inštrumenta v sproščenem vzdušju osvajajo glasbene zakonitosti in različne veščine, ki so potrebne za glasbeni razvoj.

Vsem našim učencem omogočamo nastopanje, ki je del učnega procesa. Organiziramo poletne glasbene dneve, kjer se učenci družijo tudi v poletnem času, utrjujejo že pridobljeno znanje in skupaj igrajo v komornih skupinah ter seveda pojejo. Zavedamo se, da je glas prvo izrazno sredstvo vsakega posameznika.

Želimo si, da bi vsi učenci ob našem skrbnem vodenju in podpori našli svojo “zvočno zgodbo” ter jo z veseljem delili z drugimi.

Dom Sv. Vida

Prušnikova ulica 91
Ljubljana-Šentvid

Uršulinski samostan Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 8
Ljubljana-Center

Koledar

24. Junij 2024

Razdelitev spričeval

ob 18.00, Dom Sv. Vida

Pogosta vprašanja

Ali vaša glasbena šola izdaja javnoveljavna spričevala?
Tako je. Tistim učencem, ki so vpisani v program Glasba in redno obiskujejo pouk, ob koncu šolskega leta izdamo javnoveljavno spričevalo.
Kdaj se začnejo vpisi za novo šolsko leto?
Na program Glasba vpisujemo od 1. junija, na ljubiteljski pa že v maju.
Je možen vpis na vašo glasbeno šolo med letom?
Načeloma ne. Je pa izjemoma možno, če imamo prosto mesto.
Ali se nadomeščajo tudi ure skupinskega pouka?
Drži. Tudi skupinske ure nadomestimo ali poskrbimo za nadomestnega učitelja. Praviloma starši sporočajo odsotnost svojega otroka tudi učitelju skupinskega pouka.
Ali je potrebno javiti odsotnost otroka učitelju inštrumenta?
Odsotnost od pouka se javlja sproti, najkasneje do 8.00 zjutraj na dan, ko je individualni pouk. V tem primeru za individualni pouk zagotovimo nadomestno uro.
Ali glasbena šola GCZZ izposoja inštrumente?
Pri nas si je možno izposoditi violino (¼ in ½).
Ali je možen izpis med letom?
Izpis med letom je možen samo v posebnih primerih v dogovoru s starši oziroma z odraslimi učenci.