Izobraževalni programi

V Glasbenem centru Zvočna zgodba izobražujemo predšolske otroke od 3. leta naprej, otroke skozi osnovno šolo, srednjo šolo in odrasle, ki želijo osvojiti osnovno glasbeno znanje.

Glasbene urice

Predšolska glasbena vzgoja

Glasbena pripravnica

Osnovnošolski otroci in dijaki

Odrasli

od 3 do 4 letni otroci

Glasbene urice

Za tri in štiriletne otroke vodimo glasbeni pouk v skupinah do 8 otrok. Naše strokovno delo temelji na načelih Willemsove
metodologije. Učna ura je razdeljena na štiri dele:
1. del-slušno zaznavanje
2. del-ritmična vzgoja in ustvarjanje
3. del-pesmi
4. del-naravno telesno gibanje

}

45-60 minut tedensko

V skupinah, ki omogočajo individualno spremljanje in ukvarjanje s posameznikom.

Z

Trdni temelji

Razvijamo melodiko, ritmiko in harmoniko, s poudarkom tudi na motoriki.

Petje

Osrednja dejavnost srečanj je petje, ki omogoča otroku lastno izražanje in podoživljanje glasbe.

Kako poteka?

Tedensko srečanje je sestavljeno je iz različnih dejavnosti, ki vzpodbujajo otrokov razvoj tako na melodičnem, ritmičnem in harmonskem področju. Posebej smo pozorni na sistematično razvijanje motorike, ki je potrebna za morebitno kasnejše učenje inštrumenta. Osrednja dejavnost vsakokratnega srečanja je petje, ki vsakemu otroku omogoča njemu lasten način izražanja in podoživljanja glasbe.

Kdo izvaja?

Aktivnosti za naše najmlajši izvajajo izkušeni učitelji.

Mojca K. Sušnik

Mojca K. Sušnik

učiteljica skup. glasb. pouka

Lenart Ulaga

Lenart Ulaga

učitelj skup. glasb. pouka

5 letni otroci

Predšolska glasbena vzgoja

Pomen predšolske glasbene vzgoje je v tem, da petletnemu otroku omogoča intenzivnejši in sistematičnejši pristop do
glasbene vzgoje že v najzgodnejšem, predšolskem obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi igro. Ob glasbeni
literaturi in različnih glasbenih aktivnostih, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe,
oblikuje odnos do glasbe in umetnosti sploh.

}

45-60 minut tedensko

V skupinah, ki omogočajo individualno spremljanje in ukvarjanje s posameznikom.

Z

Trdni temelji

Razvijamo melodiko, ritmiko in harmoniko, s poudarkom tudi na motoriki.

Petje

Osrednja dejavnost srečanj je petje, ki omogoča otroku lastno izražanje in podoživljanje glasbe.

Kako poteka?

Tedensko srečanje je sestavljeno je iz različnih dejavnosti, ki vzpodbujajo otrokov razvoj tako na melodičnem, ritmičnem in harmonskem področju. Posebej smo pozorni na sistematično razvijanje motorike, ki je potrebna za morebitno kasnejše učenje inštrumenta. Osrednja dejavnost vsakokratnega srečanja je petje, ki vsakemu otroku omogoča njemu lasten način izražanja in podoživljanja glasbe.

Kdo izvaja?

Aktivnosti za naše najmlajši izvajajo izkušeni učitelji.

Ula Ulaga

Ula Ulaga

učiteljica skup. glasb. pouka

6 letni otroci

Glasbena pripravnica

Pomen glasbene pripravnice je v tem, da šestletnemu otroku (učencu 1. razreda osnovne šole) omogoča intenzivnejši in bolj
sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Otrok skozi igro razvija glasbene sposobnosti in usvaja osnovne informacije,
zaradi katerih se laže odloča za vpis k instrumentalnemu pouku. Pouk glasbene pripravnice nudi otroku glasbeno in širšo
estetsko vzgojo. Otrok oblikuje skozi glasbeno literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti
omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, odnos do glasbe in umetnosti sploh.

}

45-60 minut tedensko

V skupinah, ki omogočajo individualno spremljanje in ukvarjanje s posameznikom.

Z

Trdni temelji

Razvijamo melodiko, ritmiko in harmoniko, s poudarkom tudi na motoriki.

Petje

Osrednja dejavnost srečanj je petje, ki omogoča otroku lastno izražanje in podoživljanje glasbe.

Kako poteka?

Tedensko srečanje je sestavljeno je iz različnih dejavnosti, ki vzpodbujajo otrokov razvoj tako na melodičnem, ritmičnem in harmonskem področju. Posebej smo pozorni na sistematično razvijanje motorike, ki je potrebna za morebitno kasnejše učenje inštrumenta. Osrednja dejavnost vsakokratnega srečanja je petje, ki vsakemu otroku omogoča njemu lasten način izražanja in podoživljanja glasbe.

Kdo izvaja?

Aktivnosti za naše najmlajši izvajajo izkušeni učitelji.

Ula Ulaga

Ula Ulaga

učiteljica skup. glasb. pouka

od 6 do 18 let

Za osnovnošolske otroke in dijake

Program je namenjen otrokom po vstopu v osnovno šolo. Sestavljen je iz individualnega inštrumentalnega pouka in skupinskega pouka nauka o glasbi ali solfeggia. Oba predmeta se med seboj povezujeta in dopolnjujeta.

}

60 + 45-60 minut tedensko

2 × 30 minut individualnega predmeta glasbila in 45-60 minut (odvisno od skupine) skupinskega nauka o glasbi/solfeggia.

Z

Trdni temelji

Razvijamo melodiko, ritmiko in harmoniko, s poudarkom tudi na motoriki.

Petje

Osrednja dejavnost srečanj je petje, ki omogoča otroku lastno izražanje in podoživljanje glasbe.

Kako poteka?

Tedensko srečanje je sestavljeno je iz različnih dejavnosti, ki vzpodbujajo otrokov razvoj tako na melodičnem, ritmičnem in harmonskem področju. Posebej smo pozorni na sistematično razvijanje motorike, ki je potrebna za morebitno kasnejše učenje inštrumenta. Osrednja dejavnost vsakokratnega srečanja je petje, ki vsakemu otroku omogoča njemu lasten način izražanja in podoživljanja glasbe.

Kdo izvaja?

Aktivnosti za osnovnošolce izvajajo učitelji nauka o glasbi in učitelji posameznih predmetov.

Ula Ulaga

Ula Ulaga

učiteljica skup. glasb. pouka

Mojca K. Sušnik

Mojca K. Sušnik

učiteljica klavirja

Elena Metelko

Elena Metelko

učiteljica klavirja

Uroš Gorenc

Uroš Gorenc

učitelj klarineta, kljunaste flavte

Matjaž Škoberne

Matjaž Škoberne

učitelj kljunaste flavte in saksofona

Kim Remšak

Kim Remšak

učiteljica klavirja

Marija Štular

Marija Štular

učiteljica violine

Vladimir Kovačič

Vladimir Kovačič

učitelj violončela

Barbara Spital

Barbara Spital

učiteljica flavte in kljunaste flavte

Larisa Lah

Larisa Lah

učiteljica klavirja

Urška Haule Fegus

Urška Haule Fegus

učiteljica violine

Rebeka Dobravec

Rebeka Dobravec

korepertitorica

nad 18 let

Za odrasle

Program za odrasle je namenjen vsem, ki si želijo odkriti in razviti glasbene sposobnosti v zrelejših letih, pa tudi tistim, ki so že obiskovali glasbeno izobraževanje kot osnovnošolci ali srednješolci in bi radi obnovili ter obogatili svoje znanje.

f

Prilagojeno posamezniku

Vsebine in urnik aktivnosti je prilagojen željam in predznanju posameznika.

Prvi koraki ali obnovitev znanja

Program prilagodimo čistim začetnikom ali takšnim, ki želite znanje le obnoviti.

Komorne skupine

V primeru zadostnega interesa lahko oblikujemo tudi komorne skupine.

Kako poteka?

Pouk prilagajamo posameznikom glede na predznanje in želje udeležencev. Učne ure so največkrat individualne, lahko pa oblikujemo tudi komorne skupine.

Kdo izvaja?

Aktivnosti za odrasle izvajajo učitelji posameznih predmetov.

Ula Ulaga

Ula Ulaga

učiteljica skup. glasb. pouka

Mojca K. Sušnik

Mojca K. Sušnik

učiteljica klavirja

Elena Metelko

Elena Metelko

učiteljica klavirja

Uroš Gorenc

Uroš Gorenc

učitelj klarineta, kljunaste flavte

Kim Remšak

Kim Remšak

učiteljica klavirja

Matjaž Škoberne

Matjaž Škoberne

učitelj kljunaste flavte in saksofona

Marija Štular

Marija Štular

učiteljica violine

Vladimir Kovačič

Vladimir Kovačič

učitelj violončela

Barbara Spital

Barbara Spital

učiteljica flavte in kljunaste flavte

Larisa Lah

Larisa Lah

učiteljica klavirja

Urška Haule Fegus

Urška Haule Fegus

učiteljica violine

Rebeka Dobravec

Rebeka Dobravec

korepertitorica